FRICTIO  STOCKHOLM

Shop

MEDICINSK AKUPUNKTUR

499,00 SEK

OM MEDICINSK AKUPUNTUR
FRICTIO STOCKHOLMs ägare Fredrik Persson, Leg. Sjukgymnast, är kvalificerad och utbildad vid Karolinska Institutet i Medicinsk Akupunktur.  

Medicinsk akupunktur bygger på ett naturvetenskapligt underlag med modern västerländsk smärtforskning som grund. Effekten av akupunktur uppnås via stimulans av grova inåtledande nerver, vilket ger en frisättning av så kallade endorfiner och serotoninerga substanser (kroppens eget morfin). Dessa substanser frisätts i ryggmärgsvätskan och har en smärtlindrande effekt. Man har i studier också påvisat en ökad aktivitet i immunförsvaret, samt en frisättning av adenosin på platsen där nålen placeras.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU - rapport 177, 2006) har funnit att det föreligger starkt vetenskapligt stöd för akupunktur som behandlingsval vid långvarig ländryggssmärta samt tennisarmbåge. Akupunktur hjälper också vid smärta i nacke och skuldror.

Medicinsk Akupunktur kan hjälpa vid:
• Rygg-, nack- och ledbesvär, Akupunktur stimulerar kroppens egna smärthämmande system och kan ha en likvärdig effekt eller förstärka effekten av medicinsk smärtbehandling. Det betyder att akupunktur kan i vissa fall reducera patientens behov av smärt medicin. En av fördelarna med detta är att akupunktur inte har några stora biverkningar en annan fördel är att med en minskad användning av farmaka minskar även risken för biverkningar orsakade av medicinsk behandling.
(Detta betyder INTE att du kan/ ska avbryta din behandling utan att utvärdera och konsultera din läkare)


• Migrän och spänningshuvudvärk. Akupunktur har mycket god evidens för behandling av migrän. Akupunktur har dokumenterats att reducera antalet anfall, frekvens, intensitet. Utöver detta har även behovet av medicinering minskat.
Migrän behandling utföras inte som enstaka behandling, utan behandlas alltid som en serie behandlingar. Det är en fortgående behandling som skräddarsys efter den individuella patienten. En normal behandlings serie startar från 10-12 behandlingar.

• Allergier och bihålor. Akupunktur kan lätta på akuta besvär av t.ex. pollen allergi och bihålsrellaterade problem. Genom att stimulera blodflöde och sympatikus systemet. Akupunktur kan öppna upp bihålorna och underlättar slem lossning och reducera svullnad.

Behandlingens utformning:
En Medicinsk Akupunktur behandling kan variera i tid mellan 20 till 60 minuter, under vilken du ligger bekvämt på en britts. Normalt används mellan 6-12 sterila engångsnålar vilka placeras på säkra punkter efter patientens behov och problematik. Nålarna kan stimuleras manuellt (genom en vridning på nålen) 1-4 gånger eller med el akupunktur. Normalt ges inte edgångs behandlingar då akupunktur har en större evidens för att en serie behandlingar ger en tydligare effekt. En normal behandlig serie är mellan 4- 12 behandlingar beroende på problematiken. Det är därför rekommenderat att köpa en hel behandlingsserie.

Vi säljer behandlingspaket om 5, 10 eller 15 behandlingar.


FÖR TIDSBOKING RING OSS PÅ 0763137152 ELLER
E-POSTA OSS MED EN FÖRFRÅGAN TILL [email protected]


VARNING
Individer som lider av feber, cancer, trombos och vissa andra allvarliga sjukdomar måste informera terapeuten om dessa innan behandling.